Skip to Job Description
Verksamhetscontroller till Enheten för Afghanistan, ref 136/21
Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)
Grade: Unspecified
Occupations:
Job Expired 6 Oct 2021
Expired
Added 1 month ago
Job Description

Vi erbjuder:

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och genomför den svenska utvecklingspolitiken som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en meningsfull vardag och med tydliga ansvarsområden. På Sida strävar vi efter en god arbetsmiljö som präglas av öppenhet, lärande och mångfald utifrån våra värderingar – professionalism, mod och tillit. Sida vill vara en inkluderande arbetsgivare, som tar till vara allas potential och som erbjuder ett tryggt och hållbart arbetsliv med lika möjligheter för alla. Sida har medarbetare i Sverige och på ett trettiotal svenska utlandsmyndigheter, vilket innebär goda möjligheter till karriärutveckling även internationellt.

Sida genomför utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Utvecklingssamarbetet är ett långsiktigt stöd till länders utveckling. Några av de största frågorna som Sida arbetar med är demokrati, jämställdhet samt miljö och klimat. Humanitärt bistånd är ett akut stöd vid naturkatastrofer, väpnade konflikter och andra nödsituationer. Kopplingen mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete är något som Sida jobbar för att stärka. Genomförandet sker genom samarbeten med exempelvis organisationer i det civila samhället, FN, företag och myndigheter och utgår från insatser i form av program- eller projekt-stöd till organisationer. Sida arbetar både bilateralt, regionalt och globalt. Läs gärna mer om Sidas arbete på www.sida.se.

Advertisement

Att ägarskapet för program och projekt ligger hos våra samarbetspartners är viktigt för att utvecklingen ska bli långsiktigt hållbar, men det ställer också höga krav på Sida i val av partner och nära uppföljning så att utvecklingsarbetet blir effektivt och så att skattemedel används rätt. För att ytterligare stärka detta arbete så söker vi nu en erfaren och initiativrik verksamhetscontroller till Sida.

Afghanistan är ett av Sveriges största biståndsländer. En ny strategi för perioden 2021–2024 antogs under våren 2021. Arbetet präglas för närvarande av att Talibanrörelsen under sommaren 2021 tog kontroll över landet. Sida följer utvecklingen noga och analyserar för närvarande hur de projekt vi stöder påverkas, i samarbete med övriga internationella givare. Arbetet innebär ett kontinuerligt och nära samarbete mellan Afghanistanenheten och ambassaden, vars arbete sedan den 16:e augusti bedrivs från Stockholm. På Afghanistanenheten finns 22 medarbetare. Utöver utannonserad tjänst finns ytterligare två verksamhetscontrollers på enheten. Enheten har en välfungerande kvalitetssäkringsgrupp som består av controllers, samt ekonomi- och programadministratörer. Resor till Afghanistan ingår eventuellt i tjänsten beroende på utvecklingen.

Arbetsuppgifter

Ge chef och handläggare råd och stöd i frågor som rör insatshantering med fokus på:

 • Avtalsutformning,
 • revision,
 • budgetanalys,
 • riskanalys och riskhantering,
 • analys av finansiella rapporter och revisionsrapporter,
 • anti-korruption och
 • kvalitetssäkring.
 • Bistå chef med råd och stöd i arbetet med att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö i biståndsverksamheten, samt delta aktivt i enhetens grupp för kvalitetssäkring (QA-gruppen).
 • Bistå i det förebyggande anti-korruptionsarbetet i insatshanteringen samt i förekommande fall med korruptionsutredningar.
 • Övriga uppgifter som tillhör controller-rollen, såsom upphandling av revisionstjänster, utformning av uppdragsbeskrivning för olika former av revision (granskning av intern styrning och kontroll, effektivitetsrevision, bestyrkanderevision, forensic, m.m.), bedömningar av nya och/eller existerande samarbetspartners kapacitet för styrning och kontroll, bedöma risker kopplat till insatser samt ge förslag till riskreducerande åtgärder, etc.
 • Aktivt delta i controllernätverket och liknande sammanhang för att bidra till insatshanteringens ändamålsenlighet på såväl enheten som myndigheten.
 • Bidra till det strategiska och långsiktiga planerings-, kvalitetssäkrings- och uppföljningsarbetet för hela portföljen.
Advertisement

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Relevant akademisk utbildning (minst 2 år) eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.

Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Erfarenhet:

Minst tre års aktuell erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning samt intern styrning och kontroll.

Minst tre års erfarenhet av att arbeta med budgetanalys och annan finansiell uppföljning samt analys av finansiella rapporter och revisionsrapporter.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor och söker dig som har:

 • God analytisk förmåga; förmåga att kunna sätta sig in i komplex information och förstå viktiga samband, analysera och föreslå åtgärder.
 • Mycket god förmåga att utifrån regler, riktlinjer och metodanvisningar arbeta med kvalitetssäkring av ekonomi och verksamhet.
 • Mycket god kommunikativ och pedagogisk förmåga och förmåga att föra dialog på svenska och engelska.
 • Mycket god förmåga till självledarskap, att initiera och driva frågor framåt samt att organisera ditt eget arbete.

Utöver ovan ser vi även positivt på följande:

 • Utbildning med inriktning redovisning och finansiering.
 • Utbildning i revision eller riskbedömning.
 • Erfarenhet av arbete med anti-korruption.

Kunskaper i för Sida relevanta språk utöver engelska, t.ex. franska, spanska, portugisiska eller arabiska.

För att trivas i rollen som verksamhetscontroller behöver du ha integritet och förmågan att ställa svåra frågor till kolleger och samarbetspartners.

Advertisement

Placering

Tjänsten är placerad på avdelningen HUMASIEN på Sidas huvudkontor på Valhallavägen 199 i Stockholm.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas.

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 136/21.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Maria Lundberg 08-698 52 73.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

Under våren 2022 flyttar Sidas huvudkontor till Rissne

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 6 oktober 2021

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.

{{waiting}}
This job is no longer available.