Skip to Job Description
Ekonomiadministratör till Enheten för Irak, ref 135/21
Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)
Grade: Unspecified
Occupations:
Job Expired 26 Sep 2021
Expired
Added 1 month ago
Job Description

Vi erbjuder

Enheten för Irak som ingår i avdelningen Humasien (som ansvarar för Sidas stöd till utvecklingsinsatser i Asien, Mellanöstern-Nordafrika samt humanitärt stöd). Avdelningen består av en stab och fem enheter i Stockholm samt personal stationerad vid utlandsmyndigheter.

Irakenheten ansvarar för genomförande av Sidas utvecklingssamarbete med Irak och består av 8 personer inklusive chef, controller, programadministratör och handläggare i Stockholm samt en samordnare för utvecklingssamarbetet på ambassaden i Bagdad.

Den nuvarande bilaterala strategin för utvecklingssamarbete med Irak löper ut 2021 och regeringen förväntas besluta om en ny strategi för utvecklingssamarbetet för perioden 2022-2026. Svensk utvecklingssamarbete med Irak inom ramen för nuvarande strategi ska bidra till freds- och statsbyggande i landet vilket inkluderar de två områdena Fredliga och inkluderande samhällen samt Jämställdhet.

Arbetet innebär nära samarbete med enhetens handläggare och chefer men också med andra enheter på Sida. Tjänsten kräver hög grad av noggrannhet, inte minst när det gäller betalningar och finansiell uppföljning.

Din roll och dina arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer innefatta:

 • Löpande ekonomiadministration, granska rekvisitioner och hantera fakturor både gällande biståndsinsatser och förvaltningsanslaget (telefon, resor, planeringsdagar m m)
 • Bistå enhetsledningen vid finansiell uppföljning, både löpande och genom prognoser.
 • Bistå enhetsledningen med arbetsuppgifter rörande personaladministration
 • Stöd till handläggare i arbetet med Sidas ekonomi- och faktureringssystem (Planit, BISI, Proceedo)
 • Stöd till handläggare i samband med beslut om insats, inklusive att expediera och arkivera beslut
 • Stöd till handläggare vid avrop från Sidas ramavtal
 • Föra protokoll vid möten
 • Bistå handläggare och chefer administrativt vid anordnande av seminarier, konferenser, planeringsdagar
 • Delta i Sidas nätverk för programadministratörer
 • Hantera inkomna mail från myndighetsbrevlådan, inklusive arkivering
 • Administrera enhetens samarbetsyta på Sidas intranät (Inside)
 • Ansvara för introduktion för nya medarbetare i administrativa rutiner
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten
Advertisement

Kvalifikationer

Utbildning

 • Minst gymnasieutbildning, inom t ex administration och/eller ekonomi.

Erfarenhet

 • Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av system för ekonomi, redovisning, elektronisk fakturahantering, dokument och dokumenthantering
 • Minst 2 års dokumenterad praktisk erfarenhet av självständigt ekonomiadministrativt arbete
 • Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av Microsoft Office, särskilt Excel
 • Erfarenhet av att producera officiella dokument, t ex mötesprotokoll.

Förmågor

 • God förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar, vara noggrann och visa gott omdöme.
 • Serviceinriktad och genuint intresserad att bistå andra, att flexibelt kunna ställa om till förändrade förutsättningar, samt kunna bidra i många parallella processer samtidigt.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har mycket god samarbetsförmåga, är drivande och resultatinriktad. Du behöver vara initiativtagande, ha hög kapacitet att arbeta självständighet, ha god kommunikativ förmåga samt flexibilitet för att hantera det oförutsägbara på ett lösningsorienterat sätt. Arbetet innebär tidvis hög arbetsbelastning och korta svarstider. I synnerhet söker vi medarbetare som värnar arbete i en grupp där vi strävar mot ett gemensamt mål. Konstruktivt samarbete och positiv laganda är av central betydelse på den humanitära enheten.

Språk

 • Goda kunskaper i engelska och mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Advertisement

Utöver ovan ser vi även positivt på följande

 • Erfarenhet av administrativt arbete vid svensk myndighet
 • Kunskaper om och erfarenhet av Sidas insatshanteringsprocesser
 • Erfarenhet av webb-publicering
 • Erfarenhet av arbetet vid internationella organisationer och/eller utvecklingssamarbetet

Placering

Tjänsten är placerad på enheten för Irak vid avdelningen HUMASIEN på Sidas huvudkontor på Valhallavägen 199 i Stockholm. Sida kommer under våren att flytta till nya moderna lokaler i Rissne.

Anställningsform och tillträde

Tjänsten är ett vikariat på ca 14 månader med önskat tillträde den 18 oktober 2021.

Om Sida och enheten

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. Sida har över 700 anställda fördelade mellan tre kontor i Sverige samt på svenska utlandsmyndigheter i samarbetsländer.

Enheten för Irak genomför Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Irak 2017-2021. Strategins mål är att bidra till freds- och statsbyggande i landet. Syftet är att bidra till ett fredligt samhälle, respekt för

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 135/21

Om du vill ha mer information om tjänsten, kontakta Anders Öhrström, enhetschef via 08-698 50 36 eller nuvarande innehavare av tjänsten Julia Korkiakoski via 08-6985174 .

Advertisement

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea och ST inom Sida (kontaktperson: Ulrika Holmström 08-698 57 48).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 26 september 2021

Sida strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar därför alla sökande.

{{waiting}}
This job is no longer available.