Verksamhetscontroller till Avdelningen för Europa och Latinamerika, ref 122/20
Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)
Close on 12 Aug 2020
Apply Now
Added 4 days ago
Job Description

Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbetet i Europa (omfattande totalt 11 länder), stöd till Ryssland samt det bilaterala stödet till Latinamerika (Bolivia, Colombia, Kuba och Guatemala). Avdelningen har tre Stockholms-baserade enheter, tio fulldelegerade utlandsmyndigheter (UM) samt två partiellt delegerade UM. Avdelningen har idag ungefär 40 medarbetare i Stockholm och ungefär 30 utsända medarbetare stationerade på 12 utlandsmyndigheter.

Samtliga verksamhetscontrollrars (5 från hösten) i Stockholm är placerade på staben. De arbetar mot avdelningens operativa enheter, utlandsmyndigheter (UM) men bistår även staben med frågor kopplade till årshjulet. I staben ingår biträdande avdelningschef, en avdelningscontroller, en planeringssamordnare, två avdelningsadministratörer, två programadministratörer samt avdelningens verksamhetscontrollrars. Biträdande avdelningschef har personalansvar för staben.

Arbetet sker i nära samverkan med avdelningens programadministratörer och Ec på de operativa enheterna.

Arbetsuppgifter

 • Att säkerhetsställa tillämpningen av Sidas regelverk genom att utföra kvalitetssäkring och kontroll inom ramen för insatshanteringsprocessen
 • Att ge chef och handläggare råd och stöd i korruptionsutredningar
 • Att ge chef och handläggare råd och stöd i arbetet med revision som verktyg i insatshanteringen
 • Att ge chef och handläggare råd och stöd i analys och bedömning av samarbetspartners interna styrning och kontroll
 • Att ge chef och handläggare råd och stöd i riskanalys och riskhantering i insatshanteringen
 • Att ge chef och handläggare råd och stöd i avtalsfrågor
 • Att ge chef och handläggare råd och stöd i budgetanalys i biståndsinsatser
 • Att utföra arbetsuppgifter inom ramen för controllernätverket
 • Att bidra till det planerings- och uppföljningsarbete som leds av staben
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på avdelningen

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy

Utbildning

 • Dokumenterad akademisk utbildning (motsvarande minst 3 års heltidsstudier) med relevant inriktning, företrädesvis inom ekonomi, förvaltning eller juridik

Språk

 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Erfarenhet av arbete med intern styrning och kontroll inom statlig eller annan verksamhet
 • Erfarenhet av riskbedömning och riskhantering
 • Erfarenhet av arbete med revisionsfrågor
 • Erfarenhet av finansiell planering och uppföljning
 • God förmåga att delta i och utveckla arbetsprocesser
 • Hög integritet och ett serviceinriktat/stödjande samt konsultativt förhållningsätt

Meriter

 • Erfarenhet av utvecklingssamarbete
 • Erfarenhet av handläggning eller kvalitetssäkring av biståndsinsatser på Sida
 • Erfarenhet av arbete i utvecklingsländer, inklusive utlandsmyndighet (UM)
 • Erfarenhet av sekretesshantering
 • Erfarenhet av att utveckla styr- och kvalitetssäkringsprocesser
 • Erfarenhet av EU-relaterade frågor, inklusive dess regelverk
 • Erfarenhet av att arbeta med finansieringslösningar, inklusive garantier
 • Juridisk kompetens
 • Statens controllerutbildning i ESV:s regi
 • Ytterligare språkkunskaper relaterade till avdelningens länd

Anställningsvillkor

Befattningen avser ett vikariat tills vidare, dock längst t o m 2021-09-30, med möjlighet till förlängning. Tillträde 2020-10-01

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 122/20.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Lisa Fredriksson, 072 145 81 01, eller Jenny Lundh, 08-698 50 00

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 12 augusti 2020.

Sida välkomnar alla sökande.

About Sida

The Swedish International Development Cooperation Agency, Sida, is Sweden’s government agency for development cooperation. We strive to reduce world poverty by allocating resources and knowledge with the goal of making a difference for people in Africa, Asia, Europe and South America. To achieve this, we collaborate with actors from civil society and universities as well as the public and private sector. Sida’s activities are funded through Swedish tax revenue.

Sida works on behalf of the Swedish parliament and government with the aim of implementing Swedish development policies. The goal is to enable people living in poverty and oppression to improve their lives. We facilitate development that prioritises the most impoverished in the world. Our vision is to safeguard the rights of every individual and their opportunity to live a dignified life.