Metod- och ämnesföreträdare (biståndstatistik) till Analysenheten, ref 118/20
Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)
Closed on 5 Jul 2020
Apply Now
Added 1 month ago
Job Description

Sida genomför den svenska utvecklingspolitiken som skapar förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är dynamiska, engagerade och kunniga medarbetare.

Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling, en meningsfull vardag och en god arbetsmiljö, präglad av öppenhet och mångfald. Som medarbetare på Sida arbetar du utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglad av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor. Sida har även personal utstationerad på svenska utlandsmyndigheter.

Som metod- och ämnesföreträdare (biståndsstatistik och analys) på Analysenheten är du med och driver frågor kring utveckling av biståndsstatistk internationellt och nationellt. Din roll har Agenda 2030 som utgångspunkt, och du är med och formar det framtida biståndets statistik. Enheten ansvarar för att utveckla arbetet med analys och datadriven analys samt omhänderta Sidas uppdrag att utforma statistik över det svenska utvecklingssamarbetet.

Arbetsuppgifter

 • Företräda ämnesområdet i interna och externa sammanhang.
 • Aktivt bidra till kunskapsutveckling, kompetensutveckling, metodutveckling och lärande genom att utforma och medverka i internationella och nationella sammanhang.
 • Bidra till ämnesrelaterade uppdrag i form av underlag eller rapportering gentemot Internationella aktörer, Sidas ledning, Regeringskansliet och andra myndigheter.
 • Följa och redogöra för ämnesområdets utveckling genom forsknings- och omvärldsbevakning.
 • Sammanställa och genomföra analys av utvecklingsresultat inom det egna ämnesområdet samt kommunicera dessa till relevant publik.
 • Bevaka och aktivt öka samarbetet med övriga ämnesområden inom Sidas verksamhet
 • I övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten och avdelningen.

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicywww.sida.se.

Kvalifikationskrav

Utbildning

 • Dokumenterad akademisk examen motsvarande minst tre års heltidsstudier inom relevant område

Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Erfarenheter och kunskap

 • Mycket goda erfarenheter av utvecklingssamarbete och/eller utvecklingspolitik, gärna kopplat till ämnesområdet
 • Erfarenhet av analys- och policyarbete
 • Erfarenhet av att driva kunskaps- och metodutveckling
 • Erfarenhet av dataanalys inom utvecklingssamarbetet och/eller biståndsstatistik

Förmågor

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor och söker dig som har god kommunikativ och pedagogisk förmåga som gör att du kan dela med dig av din expertis och vägleda andra i en lyhörd dialog i komplexa frågor.

Av detta följer att du behöver ha god förmåga att samverka med andra. Du behöver också ha god förmåga att initiera och driva frågor framåt, vilket förutsätter att du kan organisera ditt arbete och leda dig själv, inklusive god förmåga att prioritera, delegera, följa upp och slutföra arbetsuppgifter.

Tjänsten kräver också att du är flexibel och kan anpassa dig till nya omständigheter eller arbetsuppgifter. Vi ser det som en självklarhet att du är analytisk och har förmåga att kunna sätta dig in i komplex information, se hur saker hänger ihop och kunna föreslå förändringar – när det gäller såväl övergripande policyfrågor som i konkreta frågeställningar.

Meriter

 • Erfarenhet av arbete i en internationell miljö och/eller i en utvecklingskontext.
 • Kunskap om de globala målen för hållbar utveckling/Agenda 2030.
 • Erfarenhet av arbete inom eller med OECD/DAC
 • Erfarenhet av att arbeta med biståndsstatistik.

Anställningsvillkor

Befattningen avser en tillsvidareanställning med tillträde snarast. Provanställning tillämpas

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 118/20.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Malin Perhult. 08-698 54 96

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 5 juli 2020.

Sida välkomnar alla sökande.

About Sida

The Swedish International Development Cooperation Agency, Sida, is Sweden’s government agency for development cooperation. We strive to reduce world poverty by allocating resources and knowledge with the goal of making a difference for people in Africa, Asia, Europe and South America. To achieve this, we collaborate with actors from civil society and universities as well as the public and private sector. Sida’s activities are funded through Swedish tax revenue.

Sida works on behalf of the Swedish parliament and government with the aim of implementing Swedish development policies. The goal is to enable people living in poverty and oppression to improve their lives. We facilitate development that prioritises the most impoverished in the world. Our vision is to safeguard the rights of every individual and their opportunity to live a dignified life.