Löneadministratör (1-2 st) till Enheten för dokument, administration och resurs (med placering i Visby), ref 120/20
Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)
Close on 14 Jul 2020
Apply Now
Added 1 week ago
Job Description

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom arbete tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling.

Avdelningen för Verksamhetsstöd (VERKSTOD) har till uppdrag att stödja myndigheten i frågor om utvärdering, juridik, upphandling, intern service, intern styrning och kontroll, dokumentation och arkiv samt anti-korruption och dataskydd.

Enheten Dokument, Administration och Resurs (DAR) ansvarar för löneadministration, arkiv- och dokumenthantering (registratur) samt posthantering. Enheten har sin bas i Visby och har för närvarande 22 medarbetare, varav sex är placerade vid centralarkivet i Stockholm.

Sidas löneadministratörer ger service till samtliga anställda i Stockholm, Visby och Härnösand samt till Sida anställda placerade på utlandsmyndighet. Vi söker nu en till två löneadministratörer till enheten med placering i Visby. Hösten 2022 (preliminärt) avser Sida att ansluta sig till Statens servicecenter och deras lönetjänst

Arbetsuppgifter

 • Administrera löner, reseersättningar och andra anställningsförmåner i lönesystemet Palass
 • Ta fram statistik lämna upplysningar och andra uppgifter inom det personal- och löneadministrativa område
 • Internkonsultativt stöd, information och viss utbildning till Sidas chefer och medarbetare avseende lagar, förordningar, avtal och regler inom området
 • Medverka i utvecklingsarbete avseende policys, riktlinjer och administrativa rutiner inom området, både inom den egna enheten och ut till övriga avdelningar inom Sid
 • Följa upp och kvalitetssäkra rutiner
 • Hålla sig uppdaterad gällande lagar och avtal
 • Vissa ekonomiska arbetsuppgifter såväl löpande som inför bokslut

Arbetsuppgifterna utförs i öppet kontorslandskap.

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy

Utbildning

 • Eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper inhämtade genom erfarenhet

Språk

 • Goda kunskaper i svenska och engelska tal och skrift

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Dokumenterad praktisk erfarenhet av Windows-baserat lönesystem
 • Goda IT-systemkunskaper och inlärningsförmåga
 • Mycket stor noggrannhet och hög serviceambition
 • Mycket god förmåga till samarbete och kommunikation
 • God förmåga att arbeta självständigt samt driva och slutföra egen arbetsuppgift
 • God förmåga att lära in lagar, regler och processer inom personal- och löneadministration
 • Förmåga att rationalisera inom sitt arbetsområde och ta till sig förändringar
 • Förmåga att tillämpa/utveckla arbetssätt och metoder inom det personal- och löneadministrativa området

Personliga egenskaper

 • Siffersinne – intresse, förmåga och känsla för hantering av siffror

Sida har även definierat ett antal generella kompetenser som du som medarbetare behöver ha för att myndigheten ska kunna uppnå sina verksamhetsmål. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är initiativtagande och drivande och besitter kunskap och förståelse för att bidra till nytänkande och innovation. Du behöver ha en god förmåga att samarbeta med flera parter, god kommunikativ förmåga och kunna föra dialog samt förmåga att skapa förtroende bland de du möter och arbetar med. Du bör vidare vara flexibel för att hantera det oförutsägbara och vara lösningsorienterad.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriter

 • Erfarenhet av Palasso lönesystem inkl egenrapportering
 • Erfarenhet av statliga avtal, främst Villkorsavtalen, URA och UVA
 • Lönerelaterad ekonomiadministration
 • Goda kunskaper i Excel

Övrigt

Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen.

Anställningsvillkor

Befattningen/-arna avser allmänvisstidsanställning tills vidare, dock längst t o m 2021-12-31, med möjlighet till förlängning. Tillträde efter överenskommelse

Information

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 120/20.

Intervjuer kommer att genomföras v. 35 (från och med 24 augusti).

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Thomas Küchen 08-698 52 88, Eva Talén 08-698 51 69 eller Ann Nilsson, 08-698 40 46

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 14 juli 2020.

Sida välkomnar alla sökande.

About Sida

The Swedish International Development Cooperation Agency, Sida, is Sweden’s government agency for development cooperation. We strive to reduce world poverty by allocating resources and knowledge with the goal of making a difference for people in Africa, Asia, Europe and South America. To achieve this, we collaborate with actors from civil society and universities as well as the public and private sector. Sida’s activities are funded through Swedish tax revenue.

Sida works on behalf of the Swedish parliament and government with the aim of implementing Swedish development policies. The goal is to enable people living in poverty and oppression to improve their lives. We facilitate development that prioritises the most impoverished in the world. Our vision is to safeguard the rights of every individual and their opportunity to live a dignified life.