Arkivarie (1-3 st) till Enheten för dokument, administration och resurs, ref 119/20
Swedish International Development Cooperation Agency (Sida)
Close on 14 Jul 2020
Apply Now
Added 1 week ago
Job Description

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom arbete tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling.

Avdelningen för Verksamhetsstöd (VERKSTÖD) har till uppdrag att stödja myndigheten i frågor om utvärdering, juridik, upphandling, intern service, intern styrning och kontroll, dokumentation och arkiv samt anti-korruption och dataskydd.

Enheten Dokument, Administration och Resurs (DAR) ansvarar för löneadministration, arkiv- och dokumenthantering (registratur) samt posthantering. Enheten har sin bas i Visby och har för närvarande 22 medarbetare, varav sex är placerade vid centralarkivet i Stockholm.

Sedan ett antal år bedriver Sida ett omfattande arbete med arkivvård. Vi söker en till tre arkivarier med placering i Stockholm för arbete med arkivvård.

Arbetsuppgifter

 • Sammanställa, rensa, ordna, förteckna och gallra
 • Upprätta arkivbeskrivningar och arkivförteckningar
 • Utföra kompletterande registreringar i diariet (Diabas/Public 360) eller annat register
 • Svara för utlämnande av allmän handling
 • Vid behov bistå vid löpande arkivuppgifter

Kvalifikationskrav

Förutom nedanstående kvalifikationskrav hänvisas till Sidas personalpolicy.

Utbildning

 • Akademisk utbildning med minst 40p eller 60 hp inom arkivvetenskap eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig

Språk

 • Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Kompetens och arbetslivserfarenhet

 • Erfarenhet av att ordna och förteckna arkiv
 • Erfarenhet av tolkning och tillämpning av inom området relevanta lagar, förordningar och föreskrifter/regler
 • Goda IT-kunskaper

Personliga egenskaper

Vi söker dig som:

 • Är noggrann, målinriktad och van att arbeta självständigt
 • Är analytiskt lagd
 • Är strukturerad och har en hög serviceambition

Sida har även definierat ett antal generella kompetenser som du som medarbetare behöver ha för att myndigheten ska kunna uppnå sina verksamhetsmål. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är initiativtagande och drivande och besitter kunskap och förståelse för att bidra till nytänkande och innovation. Du behöver ha en god förmåga att samarbeta med flera parter, god kommunikativ förmåga och kunna föra dialog samt förmåga att skapa förtroende bland de du möter och arbetar med. Du bör vidare vara flexibel för att hantera det oförutsägbara och vara lösningsorienterad.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriter

 • Erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information
 • Erfarenhet av elektronisk dokument- och ärendehantering (t.ex. diariesystemet Diabas/Ciceron Classic)
 • Erfarenhet av gallringsutredning

Övrigt

Befattningen är säkerhetsklassad varför du måste vara svensk medborgare och också lämna samtycke till registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen ifall du blir erbjuden befattningen.

Anställningsvillkor

Befattningen-/arna avser allmän visstidsanställning tills vidare, dock längst t o m 2021-12-31, med möjlighet till förlängning. Tillträde efter överenskommelse.

Information

Intervjuer kommer att genomföras v. 36 (från och med 31 augusti).

Vid kontakt vänligen ange ref.nr 119/20.

Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Thomas Küchen 08-698 52 88 eller Karl Larsson, 08-698 50 39.

Annonsförsäljare undanbedes vänligt men bestämt.

Fackliga företrädare vid Sida är Saco Sida (kontaktperson: Luis Larrea 08-698 50 00) och ST inom Sida (kontaktperson: Lisbeth Nylund, tfn 08-698 40 19).

I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt.

Sista ansökningsdag är den 14 juli 2020.

Sida välkomnar alla sökande.

About Sida

The Swedish International Development Cooperation Agency, Sida, is Sweden’s government agency for development cooperation. We strive to reduce world poverty by allocating resources and knowledge with the goal of making a difference for people in Africa, Asia, Europe and South America. To achieve this, we collaborate with actors from civil society and universities as well as the public and private sector. Sida’s activities are funded through Swedish tax revenue.

Sida works on behalf of the Swedish parliament and government with the aim of implementing Swedish development policies. The goal is to enable people living in poverty and oppression to improve their lives. We facilitate development that prioritises the most impoverished in the world. Our vision is to safeguard the rights of every individual and their opportunity to live a dignified life.